Zaburzenia neurologiczne oraz integracje sensoryczne

Dziś słów kilka o ważnym aspekcie zaburzeń neurologicznych oraz integracji sensorycznej. Zaburzenia czucia to różnego rodzaju nieprawidłowości w odbieraniu lub przekazywaniu do mózgu informacji o bodźcach docierających do organizmu. Zaburzenia te mogą przybierać formę niedoczulicy (czyli osłabienia czucia) lub przeczulicy (nadwrażliwości na bodźce). Zaburzenia czucia mogą także mieć postać parestezji – samoistnych, nieprzyjemnych doznań, które pojawiają się nawet bez zadziałania bodźca.

Mechanizm powstawania zaburzeń czucia jest złożony i zależny od wielu czynników. Na czucie powierzchowne składa się czucie dotyku, ucisku, bólu oraz temperatury, natomiast czucie głębokie to czucie położenia oraz wibracji. Dzieci z zaburzeniami czucia zwykle nie są tego świadome. Zaburzenia czucia powierzchownego mogą przybierać postać znieczulicy lub tylko delikatnych deficytów w odczuwaniu pewnych bodźców. Bardziej uciążliwe są nieprzyjemne doznania czuciowe w postaci parestezji (drętwienie, uczucie gorąca lub przechodzenia prądu) lub przeczulicy, czyli nadmierne, nieprzyjemne odczuwanie nawet niewielkich bodźców, które w znacznym stopniu mogą zaburzać codzienne funkcjonowanie.

Zaburzenia czucia głębokiego przejawiają się zwykle trudnościami w koordynacji ruchowej (niezgrabność i brak płynności ruchów ). Czucie wibracji jest specyficznym rodzajem czucia, którego zaburzenia są najrzadziej doświadczane i zwykle uświadamiane dopiero podczas badania neurologicznego z pomocą kamertonu. Zaburzenia czucia stanowią nieodzowny element wielu patologicznych stanów u dzieci od mózgowego porażenia dziecięcego, przez hipotonię kończąc na zaburzeniach integracji sensorycznej. Terapii jest wiele – od masaży po uciski oraz znaną i kochaną przez wszystkich 😁😁😁 integracje sensoryczną. My mamy jeszcze jedna propozycje masaż uderzeniowo – wibracyjny (terapia perkusywna). Urządzenie , które to umożliwia to masażer wibracyjny do terapii perkusywnej Theragun w wersji mini. Wytwarza on specyficzny rodzaj stymulacji, która dostarcza bardzo intensywnych bodźców z zakresu czucia głębokiego i powierzchniowego. Tego typu stymulacja jest możliwa tylko z zastosowaniem tego urządzenia. Taka terapia wraz z elektrostymulacją stanowi cenną pomoc w terapii SI oraz podczas rehabilitacji w wielu innych jednostkach chorobowych. Obejmuje całe ciało, opracowany przez nas protokół trwa zwykłe godzinę i jest bardzo przyjemy dla dzieci . Pozwala przyspieszyć w znaczący sposób poprawę przewodzenia bodźców czuciowych, co poprawia funkcjonowanie naszych wojowników.

Zostaw komentarz